lenearonsson.se
Porträtt till Helsingborg
Oljeporträtt, målning