lenearonsson.se
Vi vill måla!
Som alltid när jag har mycket arbeten, så får jag såna superideer på annat att göra. Det är självklart så att inspirationen kommer då man inte känner pressen att göra. I huvudet finns projekten och dom försvinner inte förrän dom verkställs. En helt annan sak är att det finns en liten hund som är