lenearonsson.se
Vad är porträtt
Mitt eftermäle är det jag skapar för någon annan att lämna efter sig. En porträttmålning är för någon annans ihågkomst. Det är det fina.