lenearonsson.se
Konst musik och historik miljö
Konst och musik är två "syndrom" som har sitt ursprung ur samma släkte. I ett program på radio talade dom om den Svenska tonsättaren Johan Helmich Roman som levde och verkade på 1700-talet och att han, liksom andra musiker då, inte var speciellt högt aktade. Man ville gärna ha konst och musik men i