lenearonsson.se
Lugn-vila-kreativitet och prestation
Lugnet efter juldagarna har lagt sig och jag är åter i min ateljé omgärdad av flera oljeporträtt. Detta rum inger ett lugn, utan det hade jag nog inte överlevt. Det är fyllt av prestation på ett sätt, samtidigt som det skapar sinnesro. På radion som sorlar i bakgrunden i ateljén pratar dom om sto