lenearonsson.se
Som trotsiga ungar
I morse åkte jag och Elisia och köpte en tårta av en viss anledning. På förpackningen stod det att tårtan skulle räcka till sex personer. Vi var fem stycken normala tårtätare, varpå mindre än hälften av tårtan gick åt. Köper man en tårta för sex personer så förutsätter nog många att den ska gå åt,