lenearonsson.se
Det ger livet sin mening
Vad är på gång? Något jag normalt inte står för, mer säger jag inte. Jo vars elefanter är fina! Om inte Gud fanns vore livet bara fåfänglighet. Han sände inte ut Mose för hans goda självförtroende eller talförmåga. Mose slog sig inte för bröstet och sa; självklart är jag utval, detta är ju min gre