lenearonsson.se
Lockelse för en konstnärssjäl
För att kunna ägna mig heltid åt porträttmåleri och inte annan konst så måste jag avhålla mig från två lockelser, det ena är bra konstutställningar det andra är bra musikupplevelser. De faktorer som gör en människa hel! Utan att på något sätt alls förringa porträttmåleri så är den konst som lock