lenearonsson.se
Vilja att hjälpa
Ibland blir det tvärstopp i ateljén, ingeting fungerar och allt verkar kört. Jag vet ju att det känns så mellan varven för att sedan släppa och gå åt rätt håll igen. Det är en ständig bergochdalbana. Jag vet att det kommer tidpunkter i ett målande som det bara känns fel men jag vet också att det al