lenearonsson.se
Porträttmålandet
Hur resultatet av en porträttmålning blir är aldrig någon slump, ändå är varje målning helt ny. När jag pratar med beställaren första gången får jag oftast direkt bilden i huvudet av hur den färdiga målningen ska vara. Dyker inte en föreställningsbild upp i huvudet är jag tvungen att arbeta på det.