lenearonsson.se
Avtäckning av oljeporträtt
Igår var det dags att överlämna två oljeporträtt. Ett stort tack till paret vi besökte för en fin bjudning i samband med avtäckning. Kvinnan på den ena målningen är av släkten af Ugglas. Jag fick aldrig möjligheten att träffa henne då hon inte längre finns kvar i livet, men förstod av alla intry