lenearonsson.se
Passa in
Lär oss se varje människas värde -inte mer, inte mindre- oavsett vuxen eller barn. Var och en äger luften den andas och har rätt till den. Passa in kan vara ett farligt begrepp. Kunde vi se i ett lite vidare perspektiv och mindre normtänkande, öppnade vi möjligheten för ökad respekt förståelse oc