lenearonsson.se
Guds församling
Att vara ett Guds barn i en församling är inte lätt för alla. Att vara ett Guds barn utanför gemenskapen kan faktiskt för en del vara lättare. Det finns somliga som stärks i sin relation till Gud i ensamheten eller tillsammans med två eller tre, eller kanske med andra som inte bekänner någon tro.