lenearonsson.se
Dagens tankeställare
Jag ser på våra barns tillgångar och till den exploatering som flödet överöser dom med dagligen. Att dagens predikan tog skruv hos var och en som fick plats i den fullsatta kyrkan är ingen tvekan. Guds kultur, Evighetens kultur! Är det eftersträvansvärt? Vi har satt vår trygghet till det vi själv