lenearonsson.se
Minnesvärda möten
En dag har sakta glidit över i en annan och det är så vi förväntar oss att det ska vara. Att fira en födelsedag är en sak men att fira en 80-års dag är något lite annorlunda. Man träffas över generationer och blir outtalat påmind om att vissa av de människor man möter kan vara ett möte för sista gå