lenearonsson.se
Att bli respekterad
Du måste bli som ett barn... Min femåring må kanske vara världens mest intensiva, envisa och yvigaste lilla man men den lycka som genomsyrar honom är vad jag behöver, vi behöver, hela världen behöver. Han sprider och lyfter sinnesstämningen runt sig. Man behöver lära att ta emot ett barns lycka, v