lenearonsson.se
Ande kropp och själ
Ande kropp och själ behöver påfyllning av energi ofta och regelbundet. Jag besöker inte kyrkan för denna påfyllning. Om något kristet samfund skulle få för sig att ha patent på Gud så måste det vara en annan dom ber till än vad jag gör, för den Gud jag tror på finns utanför, hos alla som önskar det