lenearonsson.se
Alla kan göra något
Som ung, tillsammans med mina föräldrar och genom deras yrke, under flera år, var jag ibland delaktig att ingripa när det rådde oro hos fam. med småbarn. Barnen kunde bo växelvis hos oss och i sin egen familj, med vår jour dygnet runt. Senare hände det att jag själv fick gå in i tunga situationer d