lenearonsson.se
Beställa porträtt
Det är roligt att planera en porträttmålning, att diskutera hur man vill ha det upplagt och om det ska finnas med något extra i målningen som tillför porträttet en intressant och personlig beskrivning. Jag planerar gärna med dig som beställer. Naturligtvis tar jag emot beställningar hela året och d