lenearonsson.se
Drömmar
Vad skulle du göra om du hade en kort begränsad tid kvar att leva? Denna fråga har vi fått någon gång. Sist för mig var på Alf B Svenssons föreläsning. Torbjörn knuffade till mig, det var den där tavlan då. De flesta skulle nog inte kunna förverkliga sina drömmar ens om de visste att de hade en be