lenearonsson.se
Tankar om konst
Det finns så mycket händelser i tiden som måste väckas upp till reaktion och även det som behöver bearbetas, det är ju för det vi har konsten. det är en lång och svår process att lära sig hur man med rätt medel och uttryck kan nå ut till betraktaren, för att förmedla en upplevelse där olika tolknin