lenearonsson.se
Porträttlektion
Konstskolan jag gick på för många år sedan lärde ut hur man bygger upp ett porträtt. Lika långt avstånd där som där, högdagrar ska läggas si och så osv. Varpå jag som något trotsig ung elev frågade, hur gör man om personen man avporträtterar inte stämmer in på dom givna reglerna? Läraren som blev på