lenearonsson.se
Ett konstverk, en människa
Konsten har ett språk som inte talas av så många. Den behöver ibland kompletteras med en titel eller förklaras. En del människor har ett beteende som inte förstås utav så många. Det finns de som är friska och andra som är sjuka, men där emellan finns en stor gråzon. De människorna kan vara svåra