lenearonsson.se
Syns man inte, finns man inte
Nu jobbar jag med porträtt som är tänkta att använda som utställningstavlor. Det är mycket jobb för att göra lite reklam. Men det är alldeles nödvändigt att synas ibland. Ett av oljeporträtten jag håller på med är min lille son Samuel. Han hjälpte mig lite förra veckan då han med skarp kadmiumgul f