lenearonsson.se
Det är också konst
Att förena konstnärskap och föräldrarskap är också en konst. Men motivet på duken stannar där det är placerat, det gör inte barnen. Deras utveckling är spännande och jag är bara delaktig i den processen, som kräver mycket arbete och en lyhördhet för var och ens behov. Det är en konst.