lenduletmagazin.hu
Ajánló Egri László – Vésetek című kötetéhez
2019 februárjában jelent meg Egri László költő és író legújabb verseskötete, amely a Vésetek címet viseli. Az emberek már az ősidőktől fogva fontosnak tartották, hogy feljegyezzék a velük történt eseményeket, lenyomatot készítve ezzel a történelem egy szeletéről. Ezek a feljegyzések gyakran falra vésett szövegek, kezdetleges grafikák voltak. Elég ha az őskori barlangrajzokra vagy az archaikus piramisábráka gondolunk. Hasonló céllal íródott a kötet is. Rövid terjedelmű vésetek segítségével megőrizni a múlt történéseit. A Vésetek a magyar történelem eseményeit eleveníti fel a IX. századtól kezdve egészen a jelenkorig haladva. A költemények terjedelme 2-4 sor között mozog, a verscímek funkcióját évszámok töltik be. Minden olyan jelentős magyar történelmi esemény megemlítésre kerül, amely meghatározta Magyarország sorsának…