leksikon.thinking-garment.com
mufljuz
Lik iz sjene koji sitnijim smicalicama i prevarama sebi osigurava zadovoljštinu. Mufljuz je najniĹži stupanj osobe s one strane zakona. Nije dovoljno pametan ni za dobre prevare niti da s njima pres…