leksikon.thinking-garment.com
drotkefa
Četki srodan mehaničko-abrazivan alat koji od četke posuđuje konstrukciju i koncept, a od Sotone čekinje. Koristi se za emfatičko odribavanje neželjenih slojeva sa poželjnih površina.