lekcjebiblijne.tv
Chrystus i Jego prawo – Lekcje Biblijne
Tematem tego kwartalnika jest Chrystus i Jego prawo. Dlaczego? Ponieważ prawo, jako fundament rządów Wiekuistego, wskazuje na moralną jedność wszechświata, a zatem obalenie tego prawa byłoby jednocześnie zburzeniem moralnego porządku stworzenia jako takiego. Pan stworzył ludzi jako istoty zdolne do kochania. Miłość jednak nie może istnieć bez wolności, tej moralnej wolności. A moralna wolność nie może istnieć bez …