leibal.com
House in Utsunomiya2
House in Utsunomiya2 by Soeda and Architects