lehuyetcung.com
Tuyển nhân sự
Thể loại PJ Truyện chữ: Các bộ đam mỹ trường thiên (dài, gồm nhiều chương) và đoản thiên (ngắn, chỉ bao gồm một câu chuyện hoặc có số chương ít hơn 10) ở đủ mọi thể loại. Truyện t…