lehuyetcung.com
[Đam Mỹ] Đào Hoa – Chương 14
Chương 14 Editor: Lệ Cung Chủ Beta: Vườn Độc Thoại Từ Trường An hướng đến Lan Châu một đường, càng đi càng thấy hoang vắng. Tây bắc gió lớn, nếu là lúc chạng vạng, thì đường núi không một bóng ngư…