lehuyetcung.com
[Review] Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên Dạ | Lệ Huyết Cung 泪血宫
Bookmark Please login to bookmarkReview: Sử thượng đệ nhất Phật tu Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ Thể loại: Cổ trang, tu chân, chậm nhiệt, 1×1, cường cường, chủ công, HE CP: Tạ Chinh Hồng x Văn Xuân Tương (Phật x ma / trời sinh phúc hắc công x có chút ngạo kiều, tiểu bạch thụ) Tình …