lehuyetcung.com
[Review] Khác Thủ Tiên Quy - Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn | Lệ Huyết Cung 泪血宫
Bookmark Please login to bookmarkReview: Khác Thủ Tiên Quy Tác giả: Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, cổ đại, cường cường, chậm nhiệt, 1×1, HE Số chương: 253 chương + 1 phiên ngoại CP chính: Diệp Vu Thời …