lehuyetcung.com
Password
Quy tắc đặt pass: Đối với truyện chữ: Pass sẽ được set cho những bộ truyện mới nhất, đặt lẻ tẻ từng chương và các chương đều chung một pass. Hình thức lấy pass là chơi quiz có câu hỏi liên quan đến…