lehuyetcung.com
Cơ chế điểm linh thạch
Điểm linh thạch là gì? Quy chế tính điểm Tùy theo độ dài của truyện, 10-30 chương cuối của các bộ truyện mới gần đây (cả tranh lẫn chữ) đều sẽ bị giới hạn nội dung cho một số đối tượng nhất định th…