ledningsgruppsdagen.se
Thomas Dimming - Ledningsgruppsdagen 2019
Thomas Dimming, konsult Humagic, har drygt 15 års erfarenhet av att stödja ledare med frågor kring målstyrning, högpresterande team och engagemang. Han arbetar med engagemang kopplat till målstyrning. Utifrån vad företag vill uppnå – ökad lönsamhet, omsättning eller kundnöjdhet – krävs olika prestationer och för att prestera krävs alltså engagemang, att medarbetarna vill bidra.