ledningsgruppsdagen.se
Joakim Harping - Ledningsgruppsdagen 2019
Joakim Harping driver konsultföretaget Affärsakademien sedan några år tillbaka. Från affärslivet finns erfarenheter från ledande befattningar inom Media-, hotell, rese och restaurangbranschen, från både stora företag som Aftonbladet och Compass Group och små som Home Hotel och Snöresor. Aktiv som lärare på flera institut såsom IHM, Medieinstitutet, TEC, Affärshögskolan m.fl. Författare till bl.a. ”Myten om …