ledningsgruppsdagen.se
Inger Melkersson - Ledningsgruppsdagen 2019
Inger Melkersson, vd och seniorkonsult i Belbin Sverige AB som sedan 1991 representerar Dr Meredith Belbins forskning om framgångsrika ledningsgrupper i Sverige. Inger arbetar med utveckling av ledningsgrupper och projektteam. Hon är också ansvarig för handledarutbildning och genomför löpande ackrediteringskurser i Belbin Team Skills@.