leadnepal.com
शान्त र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो विवेकशील मार्गदृष्टि
विचार तथा धारणाहरू भिन्न हुन सक्दछन् तर यदि कार्यान्वयन गर्ने तरीका विवेकशील हुने हो भने जुन बाटोबाट अगाडि वढे पनि शान्त र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ।