leadnepal.com
Bibeksheel Help Hotline 9851149214 for earthquake affected विवेकशीळ सहयोग कक्ष: - विवेकशील नेपाली
हाम्रोमा अाएका मद्दतका माग र हातहरु। (हटलाईन hotline 9851149214) तलकोमा सम्पर्क गरि तपाई अाफै पनि मद्दत गर्नु होला है।