leadnepal.com
विवेकशील नेपाली आर्थिक मार्ग दर्शन Economic Guideline
नेपालमा बिकल्प कुरेर होइन आफै बनेर देखाउने दिन आएको छ। हामी विवेकशील नेपालीहरुले आफ्नै प्रयासले शान्त र संमृद्ध नेपाल निर्माण गरेरै देखाउँछौँ ।