leadnepal.com
विवेकशील नेपालीमा लगानी (सहयोग) गर्नुहोस् Invest in our cause!
संगठन चलाउन पुँजीको खाँचो परि रहन्छ। हामीले आफ्नो सम्पृर्ण आय र खर्च पारदर्शी रुपमा राख्‍ने प्रतिबद्धता लिएका छौँ। हरेक महिना यहि वेबसाईटमा देखाउने छौँ