leadnepal.com
हाम्रो खर्च र आय-श्रोत (Our transparent account) - विवेकशील नेपाली
पारदर्शिता हाम्रो मुल्यमान्यता हो। हाम्रो अाय-खर्च हेर्नुहोला। Transparency is a core value of BibekSheel Nepali. We regularly update our Donations/Expenses