lasoli.cnt.cat
Defensar el barri (II) Sobre vivenda i turistificació a Canàries. - Solidaridad Obrera