laptruyenhinhkplus.vn
Bảng giá niêm yết thiết bị K+ bán lẻ - Lắp Truyền Hình K+, Kplus, truyền hình an viên, truyền hình VTC
(Áp dụng từ ngày 11/09/2016) STT Danh mục Thiết bị Đơn vị Số lượng Thành tiền (VNĐ) 1 Bộ thu giải mã tín hiệu TH – Opentel-ODS1400NA chiếc 1 700.000 2 Bộ thu giải mã tín hiệu TH – STB 111-VST-MTC01 chiếc 1 700.000 3 Bộ thu giải mã tín hiệu TH – IRD Samsung …