laptopibm.net
Chính sách đổi, trả hàng không đúng với yêu cầu - Laptop IBM ThinkPad
T430s i7