laplanaradio.cat
El cost per millorar la distribució d’aigua potable a Santa Bàrbara es xifra en 3.6 ME
Sorea lliura l’ajuntament l’informe que se’ls va demanar per conèixer l’estat actual de la xarxa. Segons aquest informe, el rendiment òptim de distribució hauria de ser del …