lamacskechvaly.sk
BOH JE DOBRÝ! VĎAKA OCKO ZA ROK 2017
Skončil sa náš Lámačský chválový rok. Za nami je okolo 180 stretnutí. Cca 180000 km. Priatelia! Od januára do 19. decembra. Hrali sme všade na chválu a oslavu nášho Nebeského Ocka. Svedčili sme o Jeho dobrote. Pozývali sme ľudí do života s Ním. Šírili sme zvesť o Jeho Láske.On potvrdzoval toto slovo o Ježišovi mocnými skutkami Ducha! Videli sme vzkriesenie Radkinho