laimamogeniene.lt
Moterys – aktyvios, savarankiškos ir... labai reikalingos!
Išsitaręs ar neapdairiai pajuokavęs, jog neleidžia žmonai dirbti ir turėti pajamų, Arvydas Juozaitis, kilus visuomenės pasipiktinimui, buvo priverstas teisintis. Vėliau pateiktoje jo vizijoje moterys pačios laisvai pasirenka, ar siekti karjeros, ar pasišvęsti vaikų auginimui ir auklėjimui. Skurdo rizika Deja, laisvas moterų pasirinkimas Lietuvoje tėra tik iliuzija, – tik labai pasiturinčių šeimų žmonos gali sau leisti nedirbti. Daugelis